Jakobsstige – Polemonium caeruleum

20,00 kr.

Jakobsstige har en krybende jordstæn­gel, hvorfra de oprette, indtil 80 cm høje bladbærende stængler skyder frem. Blomsterne er hjulformede, klart himmelblå med gule støvknap­per.

Jakobsstige vokser bedst i en let, næringsrig og fugtig jord og blomstrer bedst i fuld sol, men udvik­ler sig også ganske pænt i halvskygge.

Frøene er spirevillige. De kan sås hele året – er særlig velegnede til koldsåning i vinterhalvåret. Ved såning i løbet af efterår/vinter, vil frøene spire det efterfølgende forår.

Ikke på lager

Kategori: Tag:

Beskrivelse

Jakobsstige er en gammel flerårig bondehaveplante, som passer godt i et blandet blomsterbed sammen med akelejer, gemserod, kejserkrone, bon­derose (pæon) og floks. Den kan også plantes i større grupper i et staudebed eller som bundplante i en lys “skov­bund” mellem større buske og frugt­træer. I blomsterengen er den ligeledes velegnet.

Bladene hos Jakobsstige består af man­ge regelmæssigt stillede småblade, der kan minde om trinnene på en stige, og navnet er hentet fra jakobsstigen i 1. Mosebog. Det botaniske navn har sin oprindelse i græsk polemos  = strid, efter en kamp mellem to sagnkonger om, hvem af disse der først havde opdaget plantens helbredende egenskaber. Jakobsstige har en krybende jordstæn­gel, hvorfra de oprette, indtil 80 cm høje bladbærende stængler skyder frem. Blomsterne er hjulformede, klart himmelblå med gule støvknap­per.

Jakobsstige vokser bedst i en let, næringsrig og fugtig jord, men kan dog også trives på sandjord. Den blomstrer bedst i fuld sol, men udvik­ler sig også ganske pænt i halvskygge. Væksten er ikke særlig kraftig, og den kan let kvæles af kraftigere voksende naboplanter, som derfor må holdes på afstand.

Jakobsstige formeres ved deling af ældre planter i det tidlige forår eller straks efter afblomstringen i august. Arterne kan også formeres ved frøud­sæd, og hvor forholdene tiltaler plan­ten, formerer den sig let ved selvså­ning. Udplantning og omplantning i april eller august. Nedskæring af den visne top bør ikke foretages om efter­året, men vente til det tidlige forår.

Det er nemt at så jakobsstige, frøene er spirevillige. De kan sås hele året – er særlig velegnede til koldsåning i vinterhalvåret. Ved såning i løbet af efterår/vinter, vil frøene spire det efterfølgende forår.

Jakobsstige er en god insektplante med megen nektar og besøges af mange sommerfugle, bier og svirrefluer. På biavlernes liste står den til 3 (højest) som kilde til nektar og 2 som kilde til pollen.

https://www.biavl.dk/medlemmer/wp-content/uploads/2016/05/Biplantekalenderen-2013.pdf.

Yderligere information

Vægt 8 g