Blodkløver – Trifolium incarnatum

20,00 kr.

Blodkløver bliver 30-40 cm.
Et-årig. Udsås om foråret og blomstrer ca. 12 uger senere med oprette blodrøde blomsterstande. Overvintrer hvis den udsås efter 1. juli.
God nektarplante og foderplante for husdyr.
Ca. 200 frø.

Beskrivelse

Denne meget smukke kløverart kommer fra de store græsenge i Syd- og Vesteuropa, og er mindst lige så god en nektarplante som vores hjemlige kløverarter.

Blodkløver blomstrer med sine oprette blodrøde blomster i sensommeren. Foretrækker næringsfattig jord.

Planten overvintrer som bladrosetter, hvis den bliver sået om efteråret og blomstrer så året efter i maj-juni.

Blodkløver tiltrækker sommerfugle og bier i store mængder, men også mange andre insekter er glade for den.
Specielt blåfuglene, der hører til gruppen af dagsommerfugle, besøger den gerne.

Blodkløver giver honning af meget fin kvalitet.

Yderligere information

Vægt 8 g