Almindelig hør – Linum usitatissimum

20,00 kr.

En spinkel, opret énårig plante med spredte, helrandede og elliptiske blade. Over- og undersiderne er ensartet grågrønne. Blomsterne er klart blå og regelmæssige og bæres i små stande for enden af stænglen.

Frøene spirer villigt på egnede voksesteder. Rodnettet er fint forgrenet og dybtgående. Planten laver jordtræthed allerede efter ét år, så den bør udsås forskellige steder år efter år.

Beskrivelse

Almindelig hør (Linum usitatissimum) er en 30-50 centimeter høj kulturplante, der i Danmark vokser forvildet på uopdyrket jord. Planten er rig på lange fibre, og frøenes lag af slimstof gør dem egnede som et mildt afføringsmiddel. Linolie er en naturlig planteolie, som findes i plantens olieholdige frø.

Almindelig hør er en spinkel, opret énårig plante. Stænglerne er tynde og elastiske. Bladene er spredte, helrandede og elliptiske. Over- og undersiderne er ensartet grågrønne. Blomsterne er klart blå og regelmæssige og bæres i små stande for enden af stænglen. Hørfrøene sidder på blomsterstænglen i en femrummet kapsel med to blanke brune frø i hvert rum. De ovale frø er glatte, blanke og brune og omkring en halv centimeter lange. Frøene spirer villigt på egnede voksesteder. Rodnettet er fint forgrenet og dybtgående. Planten laver jordtræthed allerede efter ét år, så den bør udsås forskellige steder år efter år.

Hør er en af vore ældste kulturplanter. Planten blev dyrket for mere end 10.000 år siden, ligesom de gamle egyptere kendte og dyrkede hør.

Almindelig hør stammer oprindelig fra toårig hør (Linum bienne), som voksede i det nuværende Kurdistans bjergskove. Her var forskellige arter af eg dominerende, og skovbunden beplantede forfædrene til med hvede, byg, ært, linse og kikært. I Danmark findes hør forvildet hist og her på uopdyrket jord og på affaldspladser.

Hør har først og fremmest været dyrket for de olieholdige frø, som presses til linolie. Restproduktet, hørfrøkager, anvendes til dyrefoder. Stænglerne har været anvendt til tekstilproduktion og til rebslagning og bruges stadig til produktion af hørlinned.

Hør bruges også stadig som kosttilskud på grund af frøenes relativt høje indhold af alfalinolensyre, AFA samt som afføringsmiddel, da frøene svulmer op i vand og derved stimulerer tarmen til øget bevægelse; de kan dog også irritere fordøjelsessystemet. Hørfrø anses for at være meget sunde og anvendes i mange produkter som brød, men er potentielt giftige i store mængder.

I forhold til dyre- og insektlivet, spiller hør en rolle som nektarplante. De næringsrige hørfrø giver vintermad til smådyr og fugle og de små, kuglerunde frøstande giver vinterly til de mindste overvintrende insekter.

Yderligere information

Vægt 8 g