Viser alle 7 resultater

 • ALM. KÆLLINGETAND - Lotus corniculatus

  Alm. Kællingetand – Lotus corniculatus

  20,00 kr.

  Kællingetand trives på næringsfattige overdrev i fuldt sollys. Den er kvælstofsamlende og bliver 10-30 cm høj. Vigtig insektplante for bla. Blåfugl og Gråbåndet Bredpande. Flerårig med lang blomstringstid. Kan udsås forår og efterår.

  Indhold: Nok til ca. 50 planter.

 • Blodkløver - Trifolium incarnatum

  Blodkløver – Trifolium incarnatum

  20,00 kr.

  Blodkløver bliver 30-40 cm.
  Et-årig. Udsås om foråret og blomstrer ca. 12 uger senere med oprette blodrøde blomsterstande. Overvintrer hvis den udsås efter 1. juli.
  God nektarplante og foderplante for husdyr.
  Ca. 200 frø.

 • Cikorie - Cichorium intybus

  Cikorie – Cichorium intybus

  20,00 kr.

  Cikorie er kuldespirende og skal helt sås efterår/vinter.
  Danner lange kraftige rødder og vokser på steder med vanskelige forhold som skrænter og vejbred.
  Blomstrer fra juli med ca. 50-80 cm høje lysende blå blomster.
  Flerårig. Ca.100 frø.

 • Gederams - Epilobium angustifolium

  Gederams – Epilobium angustifolium

  20,00 kr.

  Gederams ynder en solrig og næringsrig jord. Danner først en bladroset og senere skyder blomster-stænglen op i 1-1,5 m. højde. Flotte lilla farver.
  Tiltrækker et væld af insekter. Blomstrer juli–september.
  Meget fine frø. Dækkes let eller rives let ned i jorden. Flerårig.

 • GLAT VEJBRED - Plantago major

  Glat Vejbred – Plantago major

  20,00 kr.

  Vejbred vokser stort set overalt. Kan sås direkte på friland hele året – også i den kolde periode. Bland frøet med lidt fint sand og drys blandingen ud ovenpå jorden. Riv let og vand forsigtigt, så alle de små frø ikke bliver skyllet væk. Dækkes blot med et tyndt lag jord.Flerårig. Kan sås både forår og efterår.

  40-50 frø pr. pose.

 • Jakobsstige

  Jakobsstige – Polemonium caeruleum

  20,00 kr.

  Jakobsstige har en krybende jordstæn­gel, hvorfra de oprette, indtil 80 cm høje bladbærende stængler skyder frem. Blomsterne er hjulformede, klart himmelblå med gule støvknap­per.

  Jakobsstige vokser bedst i en let, næringsrig og fugtig jord og blomstrer bedst i fuld sol, men udvik­ler sig også ganske pænt i halvskygge.

  Frøene er spirevillige. De kan sås hele året – er særlig velegnede til koldsåning i vinterhalvåret. Ved såning i løbet af efterår/vinter, vil frøene spire det efterfølgende forår.

 • Vild gulerod

  Vild gulerod – Daucus carota

  20,00 kr.

  Vild gulerod er en to-årig, smuk ca. 80 cm høj skærmblomst. Danner meget store hvide skærme, der har lethed og ynde. Ligner lidt et gennemsigtig brudeslør med en lille rød plet i midten af skærmen.

  Kan sås hele året: Sås den i vinterhalvåret, vil frøene først spire det efterfølgende år. Sås den i foråret eller forsommeren frem til ca. medio juli, vil planten blomstre den efterfølgende sommer. Den er god til at selvså sig selv, så vælg et blivende sted til vild gulerod, hvor den kan stå i fred.

  Blomstrer fra juli til september, hvor de lukkede, visne frøskærme dannes.