Et ‘must’ i den miljøvenlige have

Kvashegn

Masser af insekter og dyr gemmer sig og overvintrer her.

Hegnet skal have en vis størrelse for at fungere optimalt, gerne 3-4 m i længden og 55-85 cm i bredden.

Før du går i gang skal du overveje hvor skal hegnet være, og hvordan det skal se ud. Hvor højt skal det være og skal det være lige eller sno sig?

Hegnet laves ved at sætte stolper med 65 cm mellemrum i to rækker. Efterfølgende fyldes ’stolperækken’ med grene, afklippet hæk, afrevet græs, juletræ klippet i stykker og meget andet. Alt, hvad man ellers ville køre til genbrugspladsen med eller sætte til storskrald.

Hvor længe holder et kvashegn?
Stolperne skal helst være holdbare, ellers skal man skifte stolper hvert 2. eller 3 år. Pil, gran og det meste løvtræ holder ikke. Eg, robinie eller cypres holder til gengæld længe.

Stolperne skæres skrå øverst, så regnvand hurtigt kan løbe af. De grene du putter i formulder langsomt, og der skal helst efterfyldes hvert år. Grenene kan presses sammen ved at hoppe på dem, så bliver der plads til mere.

Kvashegn