Giv naturen et pusterum

Blomstereng fra engdyrkerne

Anlæg
For at skabe en blomstereng skal der være et godt såbed. I normal havejord er der i reglen mange næringsstoffer, som helst skal fjernes hvis de mindre næringskrævende blomster skal have gode betingelser.

Derfor er det en god ide at nedklippe og fjerne afklippet mindst en gang om året. Gerne efter afblomstringen i efteråret eller senest i det tidligste forår. Man kan lave en nedklipning i juni, som gør at blomsterne kommer igen i august.

Når Engdyrkerne anlægger en blomstereng, anlægger vi et såbed. Ved gamle græsplæner eller græsbevoksning, fræser vi i reglen 2 gange med 2-3 uger mellem hver fræsning. Alternativt kan der bruges en stennedlægger, der vender jorden rundt, så græstørven kommer nederst og sort jord øverst.

Vedligehold fremover
Andet år har de flerårige planter etableret sig og det vil være dem, I ser fremover. Med andre ord, blomsterengen ser ikke ens ud 1. og 2. år. Første år vil det være de et-årige planter, der kommer i blomst og andet år og fremover vil I se stauderne.
Der kan pletsås et-årige planter, hvis I ønsker bestemte sorter som eks. valmue, kornblomst, klinte eller boghvede.
I august måned andet år kan det være en god ide at udså mere Liden Skjaller, som er en halvsnylter og kan holde græs nede.

Blomstereng - Guldbæk
Blomstereng

Plejeplan

En årlig nedklipning og fjernelse af afklip. Det kan gøres med buskrydder / fingerklipper eller le.
Det kan lade sig gøre at opsamle det afklippede vha. havetraktor med opsamler og høj klippeindstilling, men beholderen skal tømmes tit.

Anlæg og vedligehold

Priseksempel:
Et stykke græsplæne på ca. 50 m2 fræses to gange, udsås, harves og nedtromles koster ca. 1.500 kr. i anlæg + blomsterfrø.

Slåning og opsamling af kvas

Arealer over 100 m2:
Ca. 2,00 kr./ m2 ved lokal placering af kvaset f.eks. i et kvashegn eller bunke.

Mindre stykker; pris efter aftale.